De pensioenen staan erg onder druk. De pensioenfondsen hebben nog nooit zo veel geld in kas gehad dan thans het geval is. Maar helaas is door de lage rentestand het inkomen uit een pensioen alsnog teleurstellend. Het is dan ook niet onverstandig om zelf ook maatregelen te treffen en niet alleen afhankelijk te zijn van het pensioen via uw werkgever. Ook wanneer uw werkgever geen pensioenregeling heeft hebben wij voor u wel een aantal oplossingen. Nieuwsgierig geworden, neem eens contact met ons op.

Ook voor een aanvullend partnerpensioen zijn er meerdere oplossingen. Uw gezin zal u er dankbaar voor zijn wanneer zij het zonder uw inkomen moeten doen dan wel met een grote terug gang in inkomen geconfronteerd worden na een overlijden.

Vaak is uw arbeidsongeschiktheids- en ziekterisico ook (voor een deel) verzekerd via uw werkgever. Pas wanneer u onverhoopt langdurig arbeidsongeschikt wordt of, erger nog, blijvend niet in staat om te werken, blijkt uw restinkomen niet geweldig te zijn. Laat ons het eens in kaart brengen en wellicht adviseren we u een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen.

Go to top